DR. HANNAH SIVAK

Medileen R&D Team Leader in USA

Prof. Dr. Hannah Sivak ดร. ฮันน่า ซิแวค อาจารย์นักวิทยาศาสตร์อาวุโสชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงมากคนนึง จบการศึกษระดับปริญญาเอกด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล และทำงานในด้านนี้มาเป็นเวลา 45 ปีในสหรัฐอเมริกา เธอนำเอาประสบการณ์และความรู้ของเธอทั้งหมดในด้านวิทยาการพืช อณูชีววิทยา (การศึกษาในระดับโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต โดยเน้นศึกษาโครงสร้างการทำงานของยีน (gene) และโมเลกุลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) และชีวเคมี มาพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ “เมดิลีน” โดยสูตรทั้งหมดจะมีการพัฒนาเพื่อให้เหมาะกับผิวของคนไทยโดยเฉพาะ