ABOUNT US & HISTORY

aboutus1.png

เมดิลีน (Medileen) เป็นเวชสำอางที่วิจัยและพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ผิวหนังสหรัฐอเมริกา บริษัท แอบโซลูท คอสเมติก จำกัด เป็นผู้ถือเอกสิทธิ์ในนวัตกรรมการผลิต แบรนด์และการนำเข้าแต่เพียงผู้เดียวในราชอาณาจักรไทย ซึ่งผู้ที่เป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยคือ ดอกเตอร์ ฮันน่า ซิแวก อาจารย์ดอกเตอร์อาวุโสมือ 1 ด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล (Molecular Biology) จากสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้คิดค้นสารออกฤทธิ์ให้แก่เคาน์เตอร์แบรนด์ระดับโลกมากกว่า 30 แบรนด์มาเป็นเวลากว่า 45 ปี ด้วยเหตุผลนี้เองทำให้ผลิตภัณฑ์ของเมดิลีนทุกตัว มีสารออกฤทธิ์ที่เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงและไม่สามารถหาได้ง่ายในผลิตภัณฑ์ทั่วไปในตลาด